Sluttäckning, Tagene

Arbetet omfattar sluttäckning av en gammal deponicell på Tagene, Göteborg. Deponicellen är sedan tidigare avslutad och sluttäckt. Deponicellen har under senare år fått problem med inträngande regnvatten som då bildat stora volymer lakvatten. Swerock utför nu kompletterande tätning och sluttäckning som omfattar såväl täckning med lera, byggnation av nya vägar inom och till området. Total yta som skall sluttäckas uppgår till cirka 4 ha.

Byggtid
2016-2018
Kund
Renova miljö AB

Dela det här på: