Sunderby avfallsdeponi, Luleå

Projektet omfattar ledning och genomförande av sluttäckning av Sunderby avfallsdeponi i Luleå. Deponin är indelad i 4 st huvudetapper vilka sluttäcks successivt. Arbetet omfattar terrassering samt anläggande av tätskikt, skyddsskikt och växtetablering.

Byggtid
2014-2020
Kund
Luleå Renhållning AB

Dela det här på: