Leverans av ECO-Betong

Trelleborgs hamn

ECO-Betong från Swerock till Trelleborgs hamn ''Vi är stolta över att få ta del av detta stora och betydande projekt. Våra samtliga segment kommer att vara inblandade på något sätt, vilket visar på vår styrka att vara en komplett leverantör inom bygg- och anläggningsbranschen.”

OM VISION 2025
Trelleborgs Hamn realiserar nu Vision 2025 med en flytt och utbyggnad av hamnen mot sydost. På så sätt bereder man plats för Kuststad 2025, ett stadsutvecklingsprojekt i Trelleborgs kommun med plats för minst 4 000 bostäder samt lokaler för verksamheter och service.

OM PROJEKTET
Swerock ska leverera 290.000 ton ballast och 6.000 m³ betong till Trelleborgs Hamn som är Skandinaviens största RoRo-hamn (för rullande trafik), med cirka 30 ankomster och avgångar varje dygn. För att göra plats för Kuststad 2025 ska bland annat helt ny mark anläggas där det idag är hav, med hjälp av muddermassor som tas upp från havsbotten som stabiliseras och asfalteras. Peab Asfalt kommer att stå för asfalteringen av ca 180.000 m² vid Färjeläge 11, 12, 13 och 14.

LÖSNINGEN
Att man genom de olika bolagen inom Peab kan täcka samtliga åtgärder som ingår i projektet, som en komplett leverantör inom bygg- och anläggningsbranschen, är en viktig framgångsfaktor. En annan framgångsfaktor är att man tack vare användningen av ECO-Betong kan man minska sin klimatpåverkan med upp till 50% procent, i jämförelse med användning av traditionell CEM 1. I ECO-Betong™ har stora delar av kalkstenen i cementen bytts ut mot restprodukter från stålindustrin, vilket minskar klimatpåverkan. Peab Asfalts ECO-Asfalt som används i projektet framställs med koldioxidneutral bioolja och minskar också sin klimatpåverkan samtidigt som naturresurser sparas, utan att slutproduktens egenskaper påverkas negativt. Tvärtom kan ECO-Asfalt med fördel ersätta konventionell varmtillverkad asfalt på områden som har extra höga krav, som högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner, hamnar, gator och cykelbanor.

RESULTATET
Då fartygstrafiken kommer flyttas längre bort från bebyggelsen i centrala Trelleborg, medför det bättre logistik och ökad säkerhet vid manövrering av fartygen inom hamnområdet, samt bättre luftkvalitet i Trelleborgs centrala delar. Peab ansvarar för projektering och konstruktion av samtliga åtgärder som ingår i projektet. Då projektet har ett stort miljöfokus används Swerocks ECO-Betong samt Peab Asfalts ECO-Asfalt, som beräknas vara på plats vid årsskiftet 2021/2022.

ERFARENHETER
Med små åtgärder kan byggföretag göra bättre materialval som gör stor skillnad för miljön och som adderar värde för deras varumärke. Swerock siktar på att kunna leverera helt klimatneutral betong på marknaden år 2030, och har även startat sin egen slaggtillverkning för att säkra tillgången till ECO-Betong – ett viktigt steg för att nå målet att vara klimatneutrala 2045.

LEVERANTÖRER
Cliffton som ingår i Swerock levererar ballasten, Peab Asfalt levererar ECO-Asfalt och Swerock levererar ECO-Betong.

Adress
Malmö
Omfattning
ECO-Betong
Byggtid
2020

Dela det här på: