Stora Almby, Bergtäkt

På den här sidan finns information om verksamheten i täkten.

För kontakt med ansvariga på Swerock kan följande adress användas: platsledningalmby@swerock.se 

2022
- Under september och ev. en bit in i oktober sker det många mindre sprängningar i täkten. Det är plansprängningar för att iordningställa upplagsytor vid vår kommande etableringsområde i täkten.

2021
Fortsatt arbetete med att iordningställa etableringsytor i bergtäkten Almby.

2020
Flera mindre sprängningar har genomförts för att färdigställa  etableringsytan i täkten

2019
- Besiktning av fastigheter, provtryckning av skorstenar, dricksvattenprover och kontroll av brunnar. 
- Bygger skyddsområdet för groddjur

Information om sprängning
Swerock AB tillhandahåller genom Nitro Consult AB en tjänst där ni som intressenter/närboende erbjuds möjligheten att få information om planerade sprängningar via sms eller mailen vecka innan genomförd sprängning. Något annat sätt att få information om sprängningar kommer inte att finnas. För att få information anmäler du dig här. OBS! Adress ska inte registreras på NCVIB. Alternativt maila till platsledningalmby@swerock.se för assistans gällande anmälan till kontaktlistan.

De personuppgifter som du lämnat till Swerock AB behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). På https://swerock.se/om-oss/hantering-av-personuppgifter/ kan du läsa mer om hanteringen av dina uppgifter samt dina rättigheter.

Avvikande öppetider:

För kontakt med platsledningen vid Almby maila till platsledningalmby@swerock.se

Adress
Stora Almby, Uppsala
Telefon
018-22 80 00
Öppettider
Mån-tors 06:00-16:00, fre 06:00-13:00

Dela det här på: