Privatkunder Koberg

Du som privatkund är välkommen att handla bergkross och jordprodukter vid vår  anläggning på Koberg.

Frågor gällande materialval och priser för utkörning besvaras av Marie och Monica på vår kundtjänst. Kontakta gärna oss för beställning eller frågor via e-post: ordervastgb@swerock.se

Öppettider kundtjänst helgfri måndag - fredag 07.00-16.00.

Du kan välja på att få det utkört och tippat med lastbil, i storsäck á ca 1 m3 levererat med kranbil.

Observera! Vid beställning befintlig kund uppge kundnummer, för ny kund uppge fullständigt namn, adress samt personnummer.

Läs mer nedan om vad vi kan erbjuda dig samt vad du bör tänka på inför en beställning.

Vårt produktutbud

 • Naturgrusprodukter

Säljes enbart vid separat offert.

 • Bergkrossprodukter

 • Stenmjöl 0/4 mm, väggrus 0/16 mm, bärlager 0/32 mm, förstärkningslager 0/90 mm. 1 m3 väger ca 1,6 ton.

 • Makadam 2/5 mm (flis), 4/8 mm, 8/11 mm, 11/16 mm, 8/16 mm, 16/22 mm, 16/32 mm, 90/150 mm. 1 m3 väger ca 1,4 ton.

 • Jord- och barkprodukter

Anläggningsjord och Hiltonjord

Täckbark

Exempel på användningsområden

Sorteringen nedan förklarar storleken på stenen i mm. Exempelvis beskriver 2/5 att stenen är mellan 2 – 5 mm i storlek

 • Sortering 2/5 och 4/8

Halkbekämpning samt till justering under betongmarksten och plattor.

 • Sortering 4/8, 8/11

Till trädgårdsgångar

 • Sortering 8/11, 8/16

Garageuppfart och andra ytor där man inte vill ha packat material, max 5 cm tjockt. Makadam för dränering under trallen.

 • Sortering 16/22, 16/32

Dränering, makadambädd för husgrund

 • Sortering 90/150

I gabionburar, erosionsskydd i slänter.

 • Sortering 0/4

Fogning mellan marksten och plattor.

 • Sortering 0/16

Till grusvägar som slitlager samt lagning av potthål, bärlager under marksten i trädgårdsgång.

 • Sortering 0/32

Till bärlager under slitlager, lagning av djupare större potthål.

 • Sortering 0/90, 0/150

Förstärkning/underbyggnad av vägkropp samt större utfyllningar.

 • Geotextil

För separation av material vid anläggning av till exempel trädgårdsgång samt vid dränering.

Exempel på hur du beräknar mängd

Här redovisar vi ett räkneexempel på hur du får fram hur mycket material du behöver beställa till ditt projekt.

Exemplet gäller en fyllning med bärlager.

Längd 10 m x bredd 10 m = 100 m2 x djup 0,10 m (10 cm) = 10 m3 (innan packning).

Materialåtgång bärlager: 10 m3 x 1,6 ton = ca 16 ton.

Betalning

Vid leverans av storsäck eller tipplass sker betalning mot faktura, 30 dagar, ingen faktureringsavgift.

Vid köp över 10 000 kronor kommer kreditupplysning att ske.

Välkommen att kontakta kundtjänst om du vill ha mer information om vad vi kan erbjuda!

Prislista

Beräkna mängden