Betong - Framtidens byggmaterial

Betong har en viktig plats i hållbart byggande. Vi utvecklar ständigt material och processer för att minimera miljöavtryck och göra det enkelt för dig som kund att hitta rätt lösning.

Swerock är en av Sveriges största betongleverantörer. Vår kunniga personal guidar dig till den lösning där betongens egenskaper nyttjas på bästa sätt, oavsett om det handlar om en komplicerad brokonstruktion eller en enkel husgrund. Vi är gärna med hela vägen och planerar er gjutning för att säkra tidhållning och god totalekonomi. Vi finns alltid nära med fabriker på 40 orter och mobila enheter som blandar på plats.

Betongens fördelar

Det finns många skäl till att betong är världens mest använda byggmaterial. Den har hög beständighet och lågt underhållsbehov, erbjuder stor flexibilitet i design och konstruktion, ger brandsäkra och energisnåla byggnader, består av naturliga råvaror, är 100 % återvinningsbar och tar upp koldioxid under hela sin livstid.

Betong och miljö

Betong har samtidigt många miljöutmaningar och det är våra medarbetares vilja att lösa dem som driver vår utveckling. Vi satsar på alternativa bindemedel , inte minst med vår ECO-Betong där inblandning av slagg erbjuder både mindre klimatbelastning och förbättrad prestanda. I vår tillverkning och distribution arbetar vi aktivt för att minska resursförbrukningen och fasa ut fossila bränslen. Vi sparar naturresurser genom återvinning och är ledande i användning av krossat berg istället för naturgrus. Vår övertygelse är att betong har en viktig plats i framtidens hållbara byggande. Därför har vi också anslutit oss till Betonginitiativet där branschen har enats om målet att erbjuda klimatneutral betong 2030, och står bakom det gemensamma initiativet att sprida kunskap och främja fortsatt utveckling på Betong är hållbart. Med vårt kunnande gör vi det lite enklare för dig som kund att ställa rätt krav.

/Nu finns ECO-Betong/

Produktdatablad ECO-Betong

Här hittar du vår broschyr om ECO-Betong.

Trygg leverans och säker hantering

Alla våra ekipage är godkända och märkta enligt kraven för byggarbetsplatser i Sverige. Detta sker vid en årlig kontroll av ackrediterat besiktningsorgan. Vi följer självklart branschens riktlinjer för säker pumpning och de villkor som reglerar leverans av pumptjänster, se Allmänna bestämmelser för betongpumpning PV14.

Ladda ner Säkerhetsdatablad för Färsk betongmassa.

Ladda ner ABM 07 Fabriksbetong.

Ladda ner våra leveransvillkor.

Vi är medlem i branschorganisationerna Svensk Betong och Betongföreningen.

Produktblad SweTork

Produktblad SweExp

Produktblad SweFrost

Produktblad SweFrys

Produktblad SweStd