Säker betongpumpning med rätt kompetens och utrustning

Betongpumpning av både stora och små betongmängder ställer höga krav på planering, säkerhet och kapacitet. Vi har kompetensen och utrustningen som krävs.

Vi gör det enkelt att välja rätt pumplösning

För att garantera en säker och effektiv betongpumpning bör planering ske i god tid. Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt pump, betongkvalitet och leveranstakt för bästa resultat. Hänsyn tas till hur kapaciteten påverkas av mottagningsförhållanden och betongens pumpbarhet. Vi löser även komplicerade pumparbeten med krav på specialutrustning.

Kontakta oss

Det är vi som gör det enkelt för dig att välja rätt pump, betongkvalitet och leveranstakt för bästa resultat. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Trygg leverans och säker hantering

Alla våra ekipage är godkända och märkta enligt kraven för byggarbetsplatser i Sverige. Detta sker vid en årlig kontroll av ackrediterat besiktningsorgan. Vi följer självklart branschens riktlinjer för säker pumpning och de villkor som reglerar leverans av pumptjänster, se Allmänna bestämmelser för betongpumpning PV14.

Betongpumpar för alla utrymmen och kapaciteter

Våra betongpumpar är anpassade för alla utrymmen och krav på räckvidd och kapacitet.

Läs mer i vår broschyr.

Stationär pump
Kapacitet: 8-120 m3/tim. Drivkälla: El eller diesel.

Rotorpump
Finns med varierande mastlängder och lastkapaciteter. Har betongen med sig och är en effektiv lösning vid mindre gjutningar.

Hallpump
Flexibel bomkonstruktion för pumpning i trånga utrymmen. Pumpkapacitet upp till 160 m3.

Betongpump
Fem- och sexdelade master med räckvidd upp till 63 m rakt upp och 59 m horisontellt. Pumpkapacitet upp till 180 m3.

Citypump
Ofta med två mans betjäning. Lämplig vid trånga ytor och långa ledningar.

Långa ledningar eller reducerad pumpbarhet

Betongpumparnas rör och slangar har normalt dimensionen 4 tum (100 mm). Vid pumpning genom långa ledningar och/eller om betongen har reducerad pumpbarhet rekommenderas 5 tum (125 mm). Vid dimensioner mindre än 4 tum måste största stenstorlek och i många fall även stenhalten i betongen anpassas.

Kompletterande utrustning för betongpumpning

  • Betongfördelarvagn med upp till 14 meters räckvidd
  • Stationära master med upp till 36 meters räckvidd
  • Utrustning för undervattensgjutning
  • Övrig i branschen förekommande utrusning