Stora Almby, Bergtäkt

Vi öppnar ny bergtäkt i Almby, Uppsala kommun. På den här sidan kommer fortlöpande information att finnas om uppstarten av täkten.

För kontakt med ansvariga på Swerock kan följande adress användas: platsledningalmby@swerock.se 

Här hittar du mer information. Det är ett informationsbrev som har skickats ut till närboende under vecka 45.

2019-11-21 Brev är på väg att skickas ut till närboende om tider för besiktning av fastigheter. I samband med besiktning kommer provtryckning av skorstenar att ske. Vattenprover och dokumentation av brunnar kommer också att ske samtidigt.

Brevet skickas ut av Nitro Consult som samordnar arbetet med sotare och WSP. WSP kommer att sköta vattenprovtagning och dokumentationen av brunnar.

Samordningen av detta arbete är viktig för Swerock för att närboende bara ska få ETT besök.

2019-12-09 Under vecka 50 kommer arbeten att påbörjas med att bygga skyddsområdet för groddjur. Arbetet innebär i huvudsak avverkning/gallring och senare grävning.

2019-12-18   Under vecka 01, efter nyårshelgen, planerar vi att komma igång med avverkningen av skog i täktområdet.

2020-01-16   Under V04 kommer Peab Anläggning starta upp arbetet med att anlägga vägen till täkten.

2020-03-25 Under V13 har WSP startat upp en undersökning av brunnar. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas av WSP under närmaste
veckorna för information om tid för undersökningen. Ni som fastighetsägare behöver inte delta vid besöket.

2020-04-30  Information inför sprängning Alby 

Här finner du mer information om sprängningen.

Swerock AB tillhandahåller genom Nitro Consult AB en tjänst där ni som intressenter/närboende erbjuds möjligheten att få information om planerade sprängningar via sms eller mail. Något annat sätt att få information om sprängningar kommer inte att finnas.

Genom att besöka : https://www.ncvib.com/Spranginformation#/?notificationTemplateid=0023bce5-2c2f-43a0-88b1-ab8100aee71b och anmäla er på sidan och välja sms eller mail kommer Swerock delge Er information inför sprängningarna. OBS! Adress skall ej registreras på NCVIB.
Alternativt maila in till platsledningalmby@swerock.se för assistans gällande anmälan till kontaktlistan.

2020-05-14 Första sprängningen vid Almby bergtäkt kommer att ske måndag den 25 maj, beräknad tid är ca kl. 13.00.

Sprängningen är en entreprenadsprängning (plansprängning) och av mindre storlek och den första av flera mindre sprängningar som utförs för färdigställandet av byggnationen av infartsvägen upp till täkten.

Sprängningen den 25 maj kommer att efterföljas av flera mindre sprängningar med några dagars mellanrum.

Läs mer information om sprängningen här.

2020-08-26 Under V36 fortsätter plansprängningarna inne på den planerade etableringsytan i täkten. Vi kommer även att börja knacka sönder stora skut.

2020-11-03 Under de senaste veckorna har och pågår krossning av loss hållet berg i täkten.

De personuppgifter som du lämnat till Swerock AB behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). På https://swerock.se/om-oss/hantering-av-personuppgifter/ kan du läsa mer om hanteringen av dina uppgifter samt dina rättigheter.

Adress
Stora Almby, Uppsala
Telefon
018-22 80 00
Öppettider
Mån-tors 6,00-15,00 Fredag 6,00-13,00 Stängt 28-30/12

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.