Information om uppstarten av bergtäkt Almby

Vi öppnar ny bergtäkt i Almby, Uppsala kommun. På den här sidan kommer fortlöpande information att finnas om uppstarten av täkten.

För kontakt med ansvariga på Swerock kan följande adress användas: platsledningalmby@swerock.se 

Här hittar du mer information. Det är ett informationsbrev som har skickats ut till närboende under vecka 45.

2019-11-21 Brev är på väg att skickas ut till närboende om tider för besiktning av fastigheter. I samband med besiktning kommer provtryckning av skorstenar att ske. Vattenprover och dokumentation av brunnar kommer också att ske samtidigt.

Brevet skickas ut av Nitro Consult som samordnar arbetet med sotare och WSP. WSP kommer att sköta vattenprovtagning och dokumentationen av brunnar.

Samordningen av detta arbete är viktig för Swerock för att närboende bara ska få ETT besök.

2019-12-09 Under vecka 50 kommer arbeten att påbörjas med att bygga skyddsområdet för groddjur. Arbetet innebär i huvudsak avverkning/gallring och senare grävning.

2019-12-18   Under vecka 01, efter nyårshelgen, planerar vi att komma igång med avverkningen av skog i täktområdet.

2020-01-16   Under V04 kommer Peab Anläggning starta upp arbetet med att anlägga vägen till täkten.

2020-03-25 Under V13 har WSP startat upp en undersökning av brunnar. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas av WSP under närmaste
veckorna för information om tid för undersökningen. Ni som fastighetsägare behöver inte delta vid besöket.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.