I fokus

Swerock skapar nya livsmiljöer för åkergroda – bidrar till biologisk mångfald

Swerock har de senaste åren genomfört ett stort antal åtgärder för att bidra till en biologisk mångfald i sina täkter. Nyligen genomfördes en inventering i Västerås där det visat sig att den fridlysta åkergrodan hittat en trivsam miljö i de anlagda dammarna

Swerock hjälper till med sanering

När Peab fick uppdraget att bygga 160 hyreslägenheter i Korsängen i Enköpings kommun var det Swerock som var först på plats. Marken hade förhöjda värden och behövde därmed saneras innan byggstart.

Swerock är först i världen med 12 eldrivna betongpumpar

Swerock investerar i 12 stycken eldrivna betongpumpar och blir därmed världsunika. Två av maskinerna kommer att användas i Finland och resterande disponeras runt om i vårt avlånga land.

Ingarvsdagen i Falun blev en succé för Swerock!

På Valborgsmässoafton öppnade Swerocks betongfabrik i Falun portarna och välkomnade allmänheten att lära sig mer om företaget, betong som material och verksamheten i Falun.

Swerock investerar i fyra helelektriska betongbilar

Under maj månad kommer stockholmarna kunna se fyra helt nya eldrivna betongbilar i stadsbilden. Det är resultatet av en omfattande gemensam klimatsatsning signerad Swerock och Volvo Lastvagnar.

Ny el-lastbil gör Göteborgs innerstad tystare och renare

För första gången i Sverige sätts en helt eldriven lastbil med flak i drift, genom ett samarbete mellan Swerock, Kranpunkten och Volvo Lastvagnar. Fordonet rullar i Göteborgs innerstad och bidrar både till mindre utsläpp av koldioxid och minskat buller.

Är du intresserad av hållbarhet och innovation i bygg- och anläggningsbranschen?

Transformationspodden från Hello Future bjuder på fördjupade diskussioner om innovation i stora bolag och offentliga verksamheter, och den transformation av samhället som pågår. I avsnitt nr 63 samtalar Samuel och Leif med gästen Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg på Peab, om hur hon ser på kopplingen mellan hållbarhet och innovation i byggbran...

Ny bro blir pilotprojekt för ECO-Betong med extra hög inblandning av Merit

För första gången har Swerock och Peab gjutit en vägbro med betong, där cementen till 50 procent har ersatts av Merit, en slaggprodukt från stålindustrin. Det har krävt noggranna tester och innebär en kraftig minskning av koldioxidutsläpp.

Swerock lanserar nu ECO-Betong även i Finland

Swerock satsar nu på klimatförbättrad betong under varumärket ECO-Betong även på den finska marknaden. Genom att ersätta en del av cementen med slagg, en biprodukt från stålindustrin, kan koldioxidutsläppen från tillverkningen reduceras radikalt, liksom uttaget av jungfrulig kalksten.

Ökad efterfrågan på ECO-Ballast

Nu ökar intresset för Swerocks koncept ECO-Ballast i takt med att allt fler kunder efterfrågar hållbara lösningar. ECO-ballast tillverkas av överskottsmassor från bygg och anläggningsindustri eller av biprodukter från metallurgisk processindustri. Det är inte bara en viktig del i en cirkulär omställning; produkterna erbjuder samma eller ibland t...

Ny VD för Swerock från årsskiftet

– Mats Norberg vill utveckla det nordiska perspektivet

Specialprojekt för Swerock

Att Swerock ibland gör en del specialprojekt är ingen nyhet. Under hösten har vi bland annat varit med och bidragit till att få ett starkare och mer livskraftigt havsöringsbestånd.

Swerock medverkar i nätverk om biologisk mångfald

För drygt tre år sedan gick Swerock med i det svenska nätverket Business & Biodiversity. Sveriges första nätverk med fokus på affärsmässiga lösningar för biologisk mångfald. Syftet med nätverket är att främja nödvändiga omställningar, stärka långsiktig konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt.

Swerock levererar ECO-Betong med extra hög inblandning av slagg till Trafikverket

När riksväg 23 mellan Huseby och Marklanda byggs om får Peab i uppdrag av Trafikverket att leverera en betong med upp till halverat koldioxidutsläpp.

Swerocks ECO-Ballast i asfalt med 96 procent cirkulära material

Genom att ta tillvara överskottsmassor från infrastrukturprojekt i Sundsvall som annars skulle ha gått till deponi sparas naturresurser i form av jungfruligt stenmaterial. Massorna har renats i Swerocks våtsikt i Sundsvall. Ballasten har sedan sorterats, kvalitetssäkrats och riskbedömts vad gäller hälsa och miljö vid användning i specifika använ...

Swerock investerar i den första eldrivna lastbilen med flak och hydraulisk ramp från Volvo tillsammans med Kranpunkten

- Det är med stolthet vi tillsammans med vår kund Kranpunkten är först ut i Sverige att köra denna specialtillverkade tunga lastbil på el. Ellastbilen har precis kommit till Sverige och utrustas nu med de sista detaljerna för att passa uppdraget på bästa sätt, säger Thomas Ter-Borch, arbetschef på Swerock AB Transport & Maskin i Malmö.

Joar Caspersen ny VD i Norge för Swerock och Peab Asfalt

Joar Caspersen tillträder som ny VD för både Swerock AS och Peab Asfalt Norge AS den 1 september 2021. Joar känner väl till branschen efter många års erfarenhet i ledande positioner i NCC Industry i Norge. Från 2014 till 2020 var Joar VD för NCC Industry Norge.

Mats Norberg ny vd för Swerock

Swerock genomför vd-succession vid årsskiftet 2021/2022 då Mats Norberg blir ny vd. Mats tar över en verksamhet som vuxit kraftigt i Norden de senaste åren och gjort viktiga framsteg för att klimatanpassa den.

Swerock förvärvar Frøseth AS i Trøndelag

Swerock stärker sin verksamhet i Trøndelagsområdet i mellersta Norge genom att ingå avtal om förvärv av Frøseth AS, som är verksamt inom ballast och beläggning. Med förvärvet följer 40 nya medarbetare, nio täkter, ett asfaltverk samt en modern maskinpark.

Swecem finalister till Årets Miljöpris

Genom att erbjuda ett cirkulärt närproducerat bindemedel med låg klimatpåverkan och goda tekniska egenskaper bidrar Swecem till omställningen i svenska bygg- och anläggningsbranschen, lyder delar av motiveringen till nomineringen.

template
template
template

template

template

template

template

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.