Swerock – en arbetsgivare som får dig att växa

Hos oss på Swerock får du vara med och bygga framtidens samhälle. Med stort kunnande, personligt engagemang och hållbarhet i fokus driver vi utvecklingen och gör byggandet lite enklare. Här finns plats för dina idéer och utrymme att växa. Vill du vara med?

Vi bygger framtidens samhälle

Vi söker engagerade personer som vill jobba, trivas och utvecklas. Hos oss på Swerock blir du delaktig i det spännande arbetet med att bygga framtidens samhälle. Vår målsättning är att det vi bygger och anlägger ska vara ansvarsfullt utformat, långsiktigt hållbart och tillföra positiva värden till samhället. En hjärtefråga för oss är ungas möjlighet att bygga sin framtid. 

Kraft och inspiration från våra kärnvärden

Idag är vi nästan 1 000 engagerade medarbetare i Swerock. Alla har vi olika personligheter och uppgifter. En sak har vi dock gemensamt; varje dag hämtar vi kraft och inspiration från våra kärnvärden som vi kallar JUPP:en. Vi strävar alltid efter att vara jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga. På Swerock arbetar vi bättre tillsammans, vi utvecklas och har kul på jobbet. 

Jordnära
Vi ska vara kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och lyhördhet för kundernas intressen.

Utvecklande
Vi ska vara nyskapande och flexibla. Vi ska ta vara våra medarbetares kompetens och erbjuda möjlighet till utveckling och delaktighet.

Personliga
Vi ska vara det personliga företaget. Genom ärlig och förtroendefull dialog ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.

Pålitliga
Vi ska uppträda med god affärsetik och yrkesskicklighet. Vi ska ha god planering, uppfylla lagar och krav, välja bästa teknik och prioritera förnybara resurser. 

Ansvar och ledarskap som får dig att växa

Våra kunder runt om i landet uppskattar vårt kunnande, personliga engagemang och vår lokala närvaro. Varje dag arbetar vi för att göra byggandet lite enklare för dem, och det vill vi göra i även i framtiden. Därför har våra ledare förväntningar på sig att vara ansvarsfulla entreprenörer och modiga förebilder som förstår omvärlden och låter människor växa. 

Detta erbjuder vi på Swerock

  • Stort utrymme att ta eget ansvar och påverka resultatet av ditt arbete
  • Delaktighet i att skapa framtidens hållbara samhälle
  • Möjlighet att utveckla din kompetens genom utmanande arbetsuppgifter
  • En plats i vår gemenskap där du blir en viktig bärare av våra kärnvärden 

Swerock ingår i Peabkoncernen. För mer information, läs vidare på Peab webbplats.