Biologisk mångfald blomstrar i Bäckaskog grustäkt

I den torra sandiga miljön vid grustäkten i skånska Bäckaskog, utanför Kristianstad trivs fler än 30 rödlistade arter. Det är en perfekt livsmiljö för ett stort antal insekter, växter och fåglar där Swerock har genomfört åtgärder för att främja den biologiska mångfalden.

Från täkten utanför Bäckaskog levererar Swerock grus och sand till allt från golfbanor till bygg- och anläggningsprojekt. Täkten är omgiven av natur där antalet rödlistade arter har blivit allt fler de senaste åren. Vid den senaste inventeringen år 2022 hittades ett 30-tal hotade arter, bland dessa backsvalor (Riparia riparia), hedblomster (Helichrysum arenarium), bin som är knutna till sandiga miljöer som hedsidenbi (Colletes fodiens) samt skalbaggar som rakhornsdyvel (Onthophagus nuchicornis).

- En av de största anledningar till att vi arbetar för en biologisk mångfald i våra täkter är att bevara de ekologiska systemen, som spelar en avgörande roll för naturen. Ett exempel är bin som pollinerar blommor och växter, de har stor betydelse för livsmedelsproduktion, säger Kim Svitzer, täkthandläggare på Swerock.

Bäckaskogstäktens varierande miljö har ett stort värde för insekter, kärlväxter och fåglar. Täktverksamheten håller sandytor fria samtidigt som det finns skyddande skog och blomstrande ängar inom täktområdet. Swerock har genomfört flera åtgärder som fått fridlysta och nära hotade växter och djur att trivas. Exempelvis har täktens väggar anpassats för fåglar och insekter.

- I sandbrinken, på en av täktens väggar, finns en miljö där backsvalorna bygger sina bon. Det är en hörna som vi alltid låter vara i fred. Vi har även skalat av en yta där vildbin bygger bo i en skyddad miljö. De har själva hittat hit och det visar på att de trivs, säger Annicka Lundqvist på Swerock.

Att bidra till en biologisk mångfald är en viktig del av Swerocks verksamhet. Därför tas det kontinuerligt fram planer för hur den ska främjas. Det handlar om att bevara och skapa livsmiljöer, både under tiden som täkten är i drift och i samband med efterbehandlingen. Varje plan är anpassad efter de specifika förutsättningarna i varje täkt och Swerock har ett ansvar att sköta områdena.


Läs mer om hur Swerock jobbar med biologisk mångfald. 

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.