Examensarbete utvecklade testmetoder för cirkulära material

Sofia Hietalas examensarbete om cirkulära material har försett byggbranschen med nya testmetoder vid återanvändandet av byggmaterial.

Med drivkraften att hitta hållbara lösningar för framtidens byggande är Swerock med i en mängd forskningsprojekt tillsammans med kunder och leverantörer, branschorganisationer, universitet och forskningsinstitut, både i Sverige och internationellt.

Sofia Hietala som precis avslutat sin civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad, med mastersinriktning Miljöteknik och Hållbar infrastruktur på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, har skrivit ett examensarbete med temat cirkulära vägmaterial. Hennes handledare var Martin Tengsved, Segmentsansvarig Recycling på Swerock och studien fokuserar på miljöbedömningen av krossad betong, en överskottsmassa som återanvänds i stor utsträckning i byggbranschen då det både är ett billigt och hållbart alternativ.

- Jag valde ämnet för att jag ville studera ballastmaterial på något sätt i mitt examensarbete och via Mårten Sohlman på Sveriges Bergmaterialindustri kom jag i kontakt med Swerock och Martin Tengsved. Genom dem förstod jag att en aktuell fråga i branschen är hur man ska kunna praktisera cirkularitet när det kommer till ballastmaterial. Martin presenterade Swerocks önskan om att hitta möjliga miljöbedömningsmetoder av cirkulära ballastmaterial, och då jag har ett brett miljöintresse fångades jag av just bredden på ämnet och att få bidra med kunskap genom mitt examensarbete. Att söka mig till Swerock var ett naturligt val då de uttryckte en stor vilja att arbeta på lösningar till detta komplexa ämne och gav mig möjlighet att få sätta tänderna i problemet. Jag blev väldigt väl mottagen av Martin och det har varit jättekul att få jobba med honom som handledare samt med frågeställningen under våren, säger Sofia.

Examensarbetet resulterade i nya testmetoder av cirkulära material för att kunna utesluta negativ påverkan på hälsa och miljö.

- Vi är väldigt tacksamma över Sofias insats och kommer använda kombinationen av laktester, ekotoxikologiska tester och BASTA-registrering när vi utför våra materialtester, säger Martin.

Läs mer om vårt forskningsarbete här.

Dela det här på: