Utveckling med hållbarhet som drivkraft

Inom Swerock satsar vi stora resurser på utveckling och vi medverkar i en mängd forskningsprojekt. Den främsta drivkraften är att hitta hållbara lösningar för framtidens byggande.

Teknisk utveckling av material och processer

Våra tekniker arbetar i moderna laboratorier med allt från att stödja vår operativa produktion till att forska kring framtidens lösningar. Med kontroll över hela kedjan från råvara till återvinning har vi den helhetssyn som krävs. Stora resurser satsas på att utveckla tillverkningsmetoder där alla resurser används optimalt, ersätta material med stor miljöpåverkan med mer hållbara alternativ, och skapa produkter som lever upp till högt ställda kvalitets- och miljökrav. I vår betongverksamhet handlar det exempelvis om att minska andelen cement som bindemedel, öka andelen återvinning i nyproduktion och optimera betongens hållfasthet för att möjliggöra slankare konstruktioner som kräver mindre mängd. 

Miljöexperter utvecklar nya hållbara material

Våra miljöexperter hjälper kunderna med att analysera och omhänderta överskottsmassor och byggavfall på ett miljömässigt sätt. En viktig del i deras verksamhet är också att utveckla nya material av restprodukter från bygg- och anläggningsbranschen och olika industriprocesser. Genom att maximera användandet av det material som redan är i omlopp i vårt samhälle vill vi minska behovet av att bryta eller tillverka nytt. När vi hittar en lönsam avsättning för det som ett företag betraktar som avfall genom att omvandla det till en resurs i en annan process, bidrar vi till att sluta kretsloppet – och skapar nya affärer. Det är verklig hållbarhet. 

Samverkan och mod krävs för verklig hållbarhet

En stor del av vårt utvecklingsarbete sker i samverkan med kunder och leverantörer, branschorganisationer, universitet och forskningsinstitut i Sverige och internationellt. Genom att dela med oss av vår kunskap och lära av andra vill vi bidra till innovation men också till ökad öppenhet för nya material och arbetssätt. Det gäller inte minst hos de lagstiftare och myndigheter som påverkar möjligheterna att introducera dem på marknaden. Dagens kritiska läge kräver att vi agerar snabbare och tar större kliv. Det kräver en portion mod hos beställarna och ett flexiblare regelverk. Här vill vi utmana och själva utmanas!