Nytt verktyg ska öka återvinningen av bergmaterial

Bergmaterial av hög kvalitet krävs för att bygga vårt samhälle. Samtidigt måste vi hushålla med våra naturresurser. Nu har Swerock beviljats medel för att tillsammans med forskare och andra branschaktörer utveckla ett verktyg för miljöriskbedömning vid återvinning i anläggningsprojekt. Syftet är att gynna ett cirkulärt materialflöde som skapar både miljövinster och affärsmöjligheter.

Ökad återvinning gynnar miljö och affär

Sverige är ett land med stora naturresurser. Det kan vara en förklaring till att vi jämfört med många andra länder i Europa har låg återvinning av stenmaterial, jordmassor, betong och asfalt. En annan anledning kan vara avsaknaden av tydliga och enhetliga riktlinjer för att bedöma miljörisk på ett vetenskapligt sätt. Martin Tengsved, ansvarig för Swerocks återvinningsverksamhet, menar att stora värden går förlorade inom bygg- och anläggningsbranschen på grund av dagens linjära arbetssätt:

- Stora mängder användbara schakt- och rivningsmassor går idag till deponi. Det innebär både onödiga transporter och ett stort läckage av råvaror och pengar från branschen. En ökad återvinning skulle vidga vår affärsverksamhet och möta en snabbt växande efterfrågan på hållbara lösningar från våra kunder. Vi är experter på hur dessa material produceras och används. Låt oss använda vår kompetens för att säkerställa en trygg och värdeskapande återvinning, i samverkan med myndigheterna.

Vetenskaplig bedömning av risker

Idag används ofta generella riktvärden för markanvändning vid bedömning av materialens potentiella miljö- och hälsorisker. Cirkulära flöden kräver istället att varje bedömning anpassas till just den konstruktion och just den plats där ett visst material ska användas.

 

- Vid dessa platsspecifika bedömningar ser man till faktisk risk vid den tänkta användningen, förklarar Martin Tengsved. Ibland kan det finnas kvar spår från t ex industriell verksamhet, men det handlar ofta om naturligt förekommande ämnen som sällan utgör någon risk för skyddsvärda miljöer eller människors hälsa. Om vi kunde underlätta platsspecifika prövningar och samtidigt skapa trygghet genom vetenskapliga metoder skulle vi kunna återvinna mer.

Ledande forskare och bred branschsamverkan

Nu har Byggbranschens utvecklingsfond SBUF alltså beviljat medel till ett projekt för att ta fram ett verktyg för miljöriskbedömning som kan fungera som beslutsstöd. Initiativet kommer från bergmaterialindustrins branschorganisation SBMI, som har sett detta efterfrågas av verksamhetsutövare, entreprenörer, beställare och tillsynsmyndigheter. Swerock är huvudsökande, och medverkar gör representanter från ett 30-tal andra företag och organisationer, däribland Skanska, NCC, Svevia, Veidekke och Jehander. Deltar gör även Martijn van Praagh, forskare och en av Sveriges främsta experter på området som tidigare har medverkat vid framtagning av liknande miljöriskbedömningar. Projektet kommer att använda Naturvårdsverkets modeller för riskbedömning och därutöver föreslå olika försiktighetsåtgärder för att återvinningen ska kunna ske med minimal risk. En första version av verktyget ska presenteras i januari 2020.

Läs pressmeddelande från SBMI: Viktigt projekt för ökad återvinning av bergmaterial

Läs mer om Swerock Recycling

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.