Miljötjänster som omvandlar avfall till resurser

Våra experter hjälper byggföretag, industrier och kommuner att omvandla avfall till resurser. Genom helhetslösningar säkerställer vi en miljömässig hantering och vi utvecklar nya hållbara material av restprodukter.

Specialister på återvinning

Vi bidrar till en mer hållbar bygg- och anläggningsbransch genom att förebygga avfall och återvinna det som ändå uppstår på ett miljömässigt sätt. Med vår långa erfarenhet vet vi vikten av rätt hantering i ett tidigt skede. Inom ramen för våra miljötjänster hanterar vi bland annat:

  • Förorenad jord, sulfidjord och överskottsmassor
  • Vattenrening och sedimentavskiljning
  • Betong- och asfaltsrester
  • Bygg- och rivningsavfall 

Helhetslösning gör det enkelt att ta miljöansvar

Det ska vara enkelt att göra rätt! För att säkerställa en miljömässig hantering som följer alla regelverk kan du överlåta hela hanteringen till oss. Med engagerade miljöexperter, lokala anläggningar och effektiv logistik erbjuder vi hela kedjan från analys och klassificering till omhändertagande, mellanlagring och bearbetning. Mobila tjänster inom vattenrening, kross och sortering servar dina anläggnings- och saneringsprojekt och möjliggör återvinning direkt på plats. Vi tar självklart även hand om dokumentation och myndighetskontakter vid anmälnings- och tillståndsärenden. 

Materialutveckling förlänger livslängden

Vi arbetar aktivt för att skapa nya hållbara material av restprodukter från bygg- och anläggningsprojekt och från industriprocesser. Genom att etablera en egen eftermarknad i form av driftentreprenader hittar vi nya användningsområden som förlänger olika materials livslängd. Vi deltar också i flera forskningsprojekt i syfte att uppnå en optimal materialhantering som minimerar uttaget av naturresurser.

Ladda ner Allmänna villkor - tjänster samt mottagning av avfall/försäljning av återvunna produkter

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.