Återanvändning för ett resurseffektivt samhälle

Genom värdeskapande återanvändning och återvinning minimerar vi miljöpåverkan och bidrar till ett resurseffektivt samhälle. Med lång erfarenhet och trygga helhetslösningar omvandlar vi avfall och restmaterial till nya hållbara produkter.

Värdeskapande återvinning sparar resurser

Swerock arbetar med värdeskapande återanvändning och återvinning av avfall och restmaterial från bygg- och anläggningsprojekt samt industriprocesser. Vi minimerar miljöpåverkan från farliga ämnen genom en säker och korrekt hantering. Vi förlänger materialens livslängd genom att låta dem komma till nytta i nya projekt. Vi använder dem för att utveckla nya produkter som bidrar till ett resurseffektivt kretslopp. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi mervärden och bidrar till ett hållbart samhälle.

Helhetslösningar gör det enkelt att ta ansvar

Hos oss arbetar kunniga miljöexperter med lång och bred erfarenhet. Det innebär att vi kan erbjuda unika helhetslösningar där vi tar hand om hela kedjan, från provtagning och klassificering till omhändertagande och bearbetning. Vi sköter myndighetskontakter och ser till att dokumentationen hanteras på ett korrekt sätt vid anmälnings- och tillståndsärenden. Resultatet är en trygg och ansvarsfull lösning med hänsyn till miljö, lagkrav och ekonomi.

Miljötjänster och återvunna produkter

Bland våra kunder finns bygg- och anläggningsföretag, industrier, mark- och fastighetsägare samt kommuner. Vi hjälper dem med bland annat:

  • Hantering överskottsmassor
  • Hantering byggavfall
  • Vattenrening
  • Miljökonsult
  • Behandlingsentreprenad
  • Cirkulära material

Ladda ner Allmänna villkor - tjänster samt mottagning av avfall/försäljning av återvunna produkter

Ladda ner information om ny Skatt för avfallsförbränning