Swerock levererar ECO-Betong med extra hög inblandning av slagg till Trafikverket

När riksväg 23 mellan Huseby och Marklanda byggs om får Peab i uppdrag av Trafikverket att leverera en betong med upp till halverat koldioxidutsläpp.

I ECO-Betong ersätts delar av cementen med Merit för att minska koldioxidutsläppen. Merit är vårt dotterbolag Swecems varumärke för slagg, en biprodukt från stålindustrin. Enligt standard är idag ca 30 procent en tillåten inblandning av slagg i betong. Trafikverkets projekt på 23:an har högt fokus på miljön och därför valt att gå utanför standarden och de har i stället ökat inblandningen av slagg till 50 procent.

- Detta är ett spjutspetsprojekt där man byter ut 50% av cementen mot slagg. Här arbetar vi tätt tillsammans och öppnar upp för en innovation i detta projekt, med hopp om att det ska sprida sig till andra projekt, säger Viktor Sundberg, avdelningschef Swerock betong region Syd.

Första gjutningen gjordes den 23 november. Nästa gjutning sker våren 2022.

Läs mer om ECO-Betong.

Läs mer om Merit.

Dela det här på: