Swerock tar ställning för sunda transporter

Inom Swerocks transportverksamhet lägger man stor vikt vid att köra klimatsmart, trafiksäkert och ansvarsfullt. Nu tar företaget aktivt ställning för en sund bransch genom att ansluta sig till Fair Transport, ett initiativ från Sveriges Åkeriföretag.

Swerock erbjuder transporttjänster över hela landet. Företaget anlitas för allt från komplexa uppdrag som kräver specialfordon, till att ta totalansvar för materialleveranser till stora infrastrukturprojekt. Här vet man att en väl utförd transport inte lämnar något åt slumpen. Det krävs noggrann planering, rätt utrustning och kompetent personal för att säkra en trygg leverans, till rätt plats i rätt tid och i enlighet med alla regelverk. Uppdraget ska utföras av en kompetent förare med god arbetsmiljö, som följer kör- och viloregler, håller hastighetsgränser, är utbildad i trafiksäkerhet och sparsam körning. Hon eller han framför ett säkert fordon som kontrolleras regelbundet och är utrustat med alkolås. Fordonet har hög miljöklassning och tankas med fossilfritt bränsle.

Allt detta är frågor som Swerock arbetar aktivt med, i sin egen verksamhet och i kraven på anlitade åkerier. Nu har företaget även anslutit sig till Fair transport, ett initiativ från Sveriges Åkeriföretag där man åtar sig att verka för en sund bransch som kör klimatsmart, trafiksäkert och ansvarsfullt. För vd Håkan Wifvesson var det en självklarhet att skriva under:

-        Det är viktigt för oss att ta tydlig ställning och göra gemensam sak med övriga i branschen för att här ska råda god affärsetik och sund konkurrens. Det ska inte löna sig att tumma på säkerheten, bryta mot regelverk eller erbjuda orimliga arbetsvillkor. Med tunga transporter ute på vägarna följer ett tungt ansvar, och det måste vi ta!

Fair Transport handlar just om en uttalad ambition att göra rätt och ständigt utveckla sin verksamhet genom mål och uppföljning. Hans Orest är trafik- och fordonsansvarig på Swerock. Han berättar att företaget lägger stor vikt vid att kontrollera efterlevnaden av policyer och riktlinjer:

-        Jag skulle säga att vi är bland de som ställer tuffast krav på externa åkare. När det gäller våra egna förare vidareutbildas de löpande och vi följer upp med hjälp av system som registrerar körsätt och bränsleförbrukning. Informationen används för att rapportera till kunder som efterfrågar data på exempelvis klimatpåverkan, och i vårt interna arbete med att förbättra arbetssätt, hitta effektiva verktyg och planera utbildningsinsatser.

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag också öka medvetenheten om branschens villkor hos kunder, politiker, myndigheter, media och allmänhet. De vill göra omvärlden uppmärksam på de problem som finns, men också förbättra förutsättningarna för alla seriösa aktörer och hjälpa köparna att hitta dem. I en sund bransch tar leverantörerna ansvar och kunderna är beredda att betala vad det faktiskt kostar. På en prispressad marknad med brist på förare och fordon skapas en nedåtgående spiral, där lönsamhet och förtroende minskar och där låg status gör det svårare att rekrytera. Lars Åremark ansvarar för Swerocks transportverksamhet i Region Syd:

-        Det finns de som lockas att ta genvägar för att få ett uppdrag eller öka lönsamheten, men vi vill inte vara med i det spelet. Det händer att vi tackar nej till jobb där inte rätt förutsättningar ges, eller att vi trots resursbrist avslutar kontrakt med åkerier. Ett problem vi stöter på är exempelvis åkare som återkommande kör med överlast, på bekostnad av säkerhet och miljö. Det kan vi inte medverka till, och det ska kunder, samarbetspartners och anställda veta. Genom att ansluta oss till Fair Transport signalerar vi detta ännu tydligare.

Läs mer om Fair Transport och Swerocks erbjudanden inom Transport & Maskin.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.