Hållbarhet är ansvar och omtanke

På Swerock är hållbarhet en del av vardagen och det är våra medarbetares kunskap och engagemang som driver utvecklingen. Vi vill ta ansvar och göra det enkelt för våra kunder att ta sitt.

Med omtanke om människor och miljö

Vi vill bygga ett samhälle präglat av omtanke om människor och miljö. Genom att ta tillvara medarbetarnas idéer strävar vi efter att minska vår negativa påverkan och nyttja våra möjligheter att bidra positivt. För oss är hållbarhet en viktig drivkraft som ger långsiktighet och stärker vår verksamhet. Med satsningar på teknisk utveckling skapar vi produkter med mindre miljöpåverkan. Vi delar med oss av kunskap och lär av andra för att bana väg för nya arbetssätt. I nära samverkan med övriga aktörer verkar vi för en ansvarfull bransch. 

Kontroll över hela kedjan skapar möjligheter

Med kontroll över hela kedjan från råvara till återvinning kan vi ha den helhetssyn och långsiktighet som krävs för ett framgångsrikt miljöarbete. I våra bergtäkter värnar vi biologisk mångfald redan under pågående drift. Ökad användning av krossat berg istället för naturgrus sparar viktiga naturresurser. På våra betongfabriker forskas om metoder och material med lägre klimatpåverkan. Förnybara bränslen och god planering ger klimatsmarta transporter. Våra återvinningsexperter utvecklar nya material av restprodukter. 

En bransch där etik och ansvar står i fokus

Våra anställdas hälsa och säkerhet är högsta prioritet. Vi arbetar ständigt för att minimera risker och främja en säkerhetskultur byggd på omtanke om oss själva och varandra. Hos oss ska varje anställd kunna utvecklas i sitt yrke och som människa, och vår övertygelse är att mångfald bygger det bästa laget. Vi engagerar oss i ungdomars och nyanländas framtid genom att stödja dem på deras väg in i yrkeslivet. Vi lägger största vikt vid ett etiskt och ansvarsfullt agerande, i vår egen verksamhet och i hela leverantörskedjan. Tydliga riktlinjer, dialog och uppföljning är delar i detta, liksom samverkan med bransch och myndigheter.