Linda prisas för internationellt arbete med arbetsmiljöfrågor

Linda Bengtsson har blivit hedrad med priset ”Årets prestation” av branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustrier (SBMI). Hennes arbete som KMA-samordnare genomförs både nationellt och internationellt med fokus på att skapa säkra arbetsplatser.

Priset delades ut med motiveringen att Linda ”tillför ett stort värde till branschen genom välskrivna rapporter från möten och av aktivt deltagande både på svensk och internationell nivå. Hon tummar aldrig på säkerheten i diskussioner om den ständigt aktuella och livsviktiga frågan om säkerhet och arbetsmiljö”.

- Det var jätteroligt, jag var helt oförberedd på att få ta emot priset! Det är alltid roligt att få positiv feedback på utfört arbete, särskilt för något som kräver ett stort engagemang även om det samtidigt är väldigt givande och roligt, säger hon.

Linda inledde sin karriär på Swerock år 2002 som laboratorietekniker och ordermottagare. Efter några år tog hon anställning som KMA-samordnare och är i dag mest inriktad mot arbetsmiljö och bergmaterialindustrin. Swerock är med sina över 300 täkter i Norden en stor arbetsgivare inom branschen och prioriterar medarbetarnas säkerhet.

Linda är även aktiv deltagare i SBMI:s arbetsmiljöutskott, där representanter från medlemsföretag i branschen samlas. En av de aktuella frågorna handlar om risken med kvartsdamm, som kan ge upphov till allvarliga lungsjukdomar. Där arbetar branschen gemensamt för att öka kunskapen framför allt om förebyggande åtgärder.

- En åtgärd från SBMI har varit att ta fram en interaktiv utbildningsfilm för att öka kunskapen om kvartsdamm och som är gratis för medlemmar att använda. Inom Swerock har vi inarbetade rutiner och vet hur vi skyddar oss mot kvartdamm, även om mätvärdena är låga i våra täkter. Exempelvis är det viktigt med regelbunden dammbekämpning av vägar, att hålla dörrar till maskinhytter stängda, ha rätt filter i maskinerna och vid behov använda halvmask med P3-filter.

På internationell nivå är Linda engagerad i UEPG, en organisation som representerar de europeiska ländernas bergmaterialindustri. Två gånger per år möter hon representanter från de 26 medlemsländerna för att diskutera branschgemensamma arbetsmiljöfrågor.

- UEPG är en remissinstans till EU för frågor kopplade till bergmaterialindustrin och för oss är det bra att gemensamt i branschen kunna ge förslag på lösningar för olika frågor. En fråga som är aktuell just nu är hur vi ska göra våra arbetsplatser mer attraktiva för unga personer på väg in i arbetslivet. Det är en utmaning med en åldrande yrkeskår och för att vi ska ha ett bra arbetsklimat krävs det oftast en blandad grupp av kön, åldrar och etnicitet.

Varför engagerar du dig i arbetsmiljöfrågor?

- Det är kul att se att jag kan påverka något till det bättre och se att det får effekt ute i verksamheterna. Även om de internationella mötena är väldigt intensiva så är det givande. Det är viktigt att arbetet blir säkert ute på arbetsplatserna och att medarbetarna är medvetna om de risker som finns. Jag vill bidra till att sprida en sund säkerhetskultur, där vi lär av varandra och hittar lösningar som leder till en bättre arbetsmiljö, avslutar Linda.

 

Dela det här via:

Swerock – en arbetsgivare som får dig att växa

Hos oss på Swerock får du vara med och bygga framtidens samhälle. Med stort kunnande, personligt engagemang och hållbarhet i fokus driver vi utvecklingen och gör byggandet lite enklare. Här finns plats för dina idéer och utrymme att växa. Vill du vara med?

Medarbetare berättar

Hos oss finns det många olika yrken och ansvarsområden. Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Swerock? Ta del av våra medarbetares berättelser nedan för att lära dig mer om hur din nya vardag kan se ut. Hos oss får du vara med och bygga framtidens samhälle.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.