Referensprojekt Recycling

Västerbytorp, Rosersberg

Arbetet omfattar crashning samt krossning betong och asfalt på uppdrag av Märsta Förenade Åkeriföretag på deras anläggning Västerbytorp strax norr om Rosersberg. Swerock ansvarar för krossning av inkommande material till förutbestämda fraktioner samt provtagning av de fraktioner som erbjuds för försäljning.

Byggtid
2016-2018
Kund
Märsta Förenade Åkeriföretag AB

Messingen, Upplands Väsby

Arbetet omfattar marksanering inför bostadsbyggande. Swerock har tillhandahållit lösningar för mottagning av MKM-material, IFA-material samt PCB-förorenad jord klassade som farligt avfall i sådana halter att det krävs destruktion. Massor klassade som MKM samt IFA har transporterats till Swerocks egen mottagningsanläggning. PCB-förorenad jord har...

Byggtid
2016
Kund
Peab Anläggning AB

Rivning och sanering, Göteborg

Arbetet omfattar rivning och sanering av mark och byggnader tillhörande en nerlagd ytbehandlingsindustri. På fastigheten har kemiskt ytbehandlingsverksamhet bedrivits vilket har kontaminerat marken och de närliggande byggnaderna. Föroreningarna består av tungmetaller (främst nickel, bly, zink och krom VI) och klorerade lösningsmedel (triklorety...

Byggtid
2016
Kund
Bodycote Thermotreat AB

Sluttäckning, Tagene

Arbetet omfattar sluttäckning av en gammal deponicell på Tagene, Göteborg. Deponicellen är sedan tidigare avslutad och sluttäckt. Deponicellen har under senare år fått problem med inträngande regnvatten som då bildat stora volymer lakvatten. Swerock utför nu kompletterande tätning och sluttäckning som omfattar såväl täckning med lera, byggnation...

Byggtid
2016-2018
Kund
Renova miljö AB

Deponi, Tösta Västerås

Arbetet omfattar sluttäckning av en IFA-klassad deponi som avslutades 2008. Sluttäckningen omfattar såväl terrassering av deponin som utläggning av tätskikt, dränskikt och överliggande skyddsskikt. Utöver detta anläggs ny lakvattendamm samt nya rörledningar för avledning av vatten. För arbetet finns egenkontrollprogram upprättat både avseende om...

Byggtid
2016-2021
Kund
Swerock AB

Sunderby avfallsdeponi, Luleå

Projektet omfattar ledning och genomförande av sluttäckning av Sunderby avfallsdeponi i Luleå. Deponin är indelad i 4 st huvudetapper vilka sluttäcks successivt. Arbetet omfattar terrassering samt anläggande av tätskikt, skyddsskikt och växtetablering.

Byggtid
2014-2020
Kund
Luleå Renhållning AB

Selånger och Lucksta, Sundsvall

Entreprenaden omfattar åtgärder för 2 st nedlagda soptippar med olika åtgärdsmetoder. Selånger ska terrasseras och sluttäckas med rena jordmassor. Vid Lucksta ska skrot och skräp rensas från området. Förberedande arbeten ingår i form av trädfällning. Total masshantering ca 10 000 kbm

Omfattning
10 000 kbm
Byggtid
2016-2017
Kund
Sundsvalls kommun

Norrskenet, Luleå

Projektet omfattar rivning av flerfamiljshus och handelslokaler. Kartläggning av underliggande markförorening samt schaktsanering och omhändertagande av förorenade schaktmassor. Arbetet har bedrivits som underentreprenad till Peab Anläggning och Peab bygg vilka skall uppföra ett nytt flerfamiljshus på inom kvarteret. Swerock sköter även avfalls...

Byggtid
2017
Kund
Peab anläggning och Peab Bygg

Stadshuset, Kiruna

Underentreprenaden omfattar hantering av verksamhetsavfallet som uppkommer under byggtiden av det nya stadshuset i Kiruna. Peab Sverige AB är totalentreprenör. Swerock sköter avfallshanteringen och transporterna.

Byggtid
2016-2018
Kund
Peab Sverige AB

Sanering Krokslätt, Göteborg

Arbetet omfattar saneringsentreprenad av en gammal industrifastighet. Från 1940-talet och framåt har olika verksamheter bedrivits, bland annat bryggeri, väveri, mindre bensinstation, verkstäder mm. Saneringen omfattar teknisk schakt som behövs för grundläggning av parkeringsgarage och byggnation. Saneringen och teknisk schakt sammanfaller väl v...

Byggtid
2015-2017
Kund
JM, Skanska och Södra Centrum Krokslätt HB

Spårbyte Bastuträsk, Boden

Projektet omfattade utförande av mekanisk behandling av gammal spårmakadam, avlastning och hantering av gamla spårslipers och lastning av nya betongsliper. Transport och omhändertagande av utsorterad deponifraktion samt vattenrening av förorenat dagvatten.

Byggtid
2016-2017
Kund
Strukton Rail AB
template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Byggtid
template
Kund
template
Kontraktssumma
template
Arkitekt
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.