Kållered Bergtäkt

Välkommen till Kållered Bergtäkt

Frågor gällande materialval och priser besvaras av vår kundtjänst. Kontakta oss gärna via e-post bestallning.kallered@swerock.se eller via telefon 031-86 77 00.

Under perioden april - september har vi hög belastning på våra telefoner. Du kan då med fördel skicka e-post med dina frågor och önskemål om beställningar.

 

 

Adress
Sagsjövägen, 428 36 Kållered
Telefon
031-86 77 00
Öppettider
Företag Må-Fr 06.00-16.00 Privatkunder Må-Fr 07.00-16.00 Rast 09.00-09.30 och 13.00-13.30

Kontakt

Ralf Hansson

Försäljningschef

Telefon: 0708-57 17 50

Johan Hellqvist

Säljare

Telefon: 0730-65 90 14

Kund- & produktionscenter

Telefon: 031- 86 77 00

Platsledning

Betongfabrik Kållered

Telefon: 0104-56 25 50

Privatpersoner

Du som privatkund är välkommen att handla bergkross-, naturgrus- och jordprodukter vid vår anläggning på Sagsjövägen i Kållered.

Du kan välja på att få materialet utkört och tippat med lastbil, i storsäck à ca 1 m3 levererat med kranbil, hämta själv med personbil och släpkärra eller hämta med egen lastbil.

Köp av storsäck ca: 1 m3

För leverans av storsäck gäller nedan enhetspriser oberoende av material inom Mölndals, Göteborgs och Kungsbacka kommuner.

1 säck kostar 2 300 kronor inklusive transport. Vid leverans av fler säckar vid samma tillfälle är priset 2 300 kr för första säcken och resterande säckar kostar 1 600 kr/säck. Max sex säckar per leveranstillfälle. Vi levererar under torsdag och fredag om ni beställer senast tisdag samma vecka. Vid högtider och liknande kan tidsfristerna ändras. Kontakta kund och produktioncenter för ytterligare information.

Önskar ni hämta säckar med egen kranbil kan ni kontakta Kund och produktioncenter för prisuppgifter och övrig information.

För dig med släpkärra

Vill du hämta material med personbil och släpkärra lastar vi ditt släp med ca 750 kg (kunden ansvarar för att släpkärran inte lastas mer än tillåtna totalvikt). Vi lastar inte släp med kapell eller kåpa.

Du hittar till vår utlastning genom att följa skyltning mot ”Släpkärror och privatkunder”. Utlastningen för privatkunder har öppet helgfri måndag-fredag 07:00-16:00 med rast 09:00-09:30 och 13:00-13:30.

Enhetspriser per släpkärra (ca 750 kg) enligt nedan:

Bergkrossprodukter 650 kronor.
Naturgrusprodukter 750 kronor.
Jord- och barkprodukter 950 kronor.

Observera! Nedan produktutbud gäller vid hämtning med släpkärra.
Vid beställning med leverans/avhämtning med lastbil har vi ett bredare utbud.

Betalning

Betalning sker med Swish eller kort. Vi hanterar ej kontanta medel. Vid leverans av storsäck eller tipplass sker betalning mot faktura, 30 dagar, ingen faktureringsavgift.

Öppettider

Kund och produktioncenter helgfri måndag - fredag 07:00-16:00.

Välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om vad vi kan erbjuda i våra övriga täkter i Göteborgsregionen. Dessa finns i Alingsås/Hästeryd och Göteborg/Arendal

Produktutbud för avhämtning med släpkärra

Observera att färgen på materialet kan variera mellan grått och vissa inslag av rött, mer eller mindre beroende på vilken del av berget som har krossats.

Sorteringen nedan förklarar storleken på stenen i mm. Exempelvis beskriver 2/5 att stenen är mellan 2 – 5 mm i storlek.

Om du har frågor om material eller önskar prisuppgift är du välkommen att kontakta kund- och produktioncenter på telefon 031-86 77 00 eller via epost på bestallning.kallered@swerock.se

Naturgrusprodukter

Leksand 0/2 mm
Passar till sandlådor

EU-sand Stötdämpande sand 0,2/4 mm
Passar till lekplatser till exempel under gungor.

Puts- & mursand 0/4 mm
Kan användas för att blanda murbruk och är ett bra alternativ om sanden skall användas till flera olika områden till exempel fylla på sandlådan eller toppa gräsmattan.

Betonggrus 0/8 mm
Passar till gjutning.

Kabelsand 0/4 mm.
Passar till kringfyllnad av till exempel avloppsrör.

Natursingel 8/16 mm.
Kan användas som prydnadssten eller trädgårdsgångar, rekommenderas ej till uppfart eller parkering.

 

 

Jordprodukter

Hasselfors Gräsmattejord, Naturgödslad
Jorden passar för nyetablering och restaurering av gräsytor där det inte finns krav på en helt rotogräsfri jord. Passar lika bra som grund till både rullgräs och sådda gräsytor.

Hasselfors trädgårdsjord E, Naturgödslad
Passar som växtjord till perenner och buskar. Kan även användas till växtbäddar för träd eller för gräsmatta där kompakteringsrisken inte är allt för stor.

Hasselfors trädgårdsjord Multi, långtidsverkande naturgödsel
Denna jord kan användas som planteringsjord för perenner och buskar eller som odlingsjord i köksträdgård eller i pallkragar. Den kan användas till på platser där man önskar en mullrik planteringsjord som ändå innehåller en del mineralämnen.

Täckbark
Passande material som ett skyddande skikt mot vinterkyla, ogräs och avdunstning.

Barkmull
Ett bra skydd mot uttorkning av rabatter och nyplanteringar.

Krossprodukter

Sortering 2/5 och 5/8
Passar till halkbekämpning samt till justering under betongmarksten och plattor.

Sortering 5/8, 8/11
Ett bra krossalternativ till trädgårdsgångar och mindre dekorytor.

Sortering 8/11, 8/16
Rekommenderat material till garageuppfart och andra ytor där man inte vill ha packat material, max 5 cm tjockt. Kan även användas för dränering under trall samt runt dräneringsrör.

Sortering 16/22
Ett bra material för dränering, makadambädd för husgrund och mindre utfyllnad

Sortering 0/2
Passar till fogning mellan marksten och plattor.

Sortering 0/16
Ett bra material till grusvägar som slitlager samt lagning av potthål eller bärlager under markstenen i en trädgårdsgång.

Geotextil
Markduk för separation av material.

Övrigt produktutbud för beställning med leverans

Sortering 0/32
Detta material kan användas som bärlager under slitlager, lagning av djupare större potthål och skador på väg.

Sortering, 16/32
Ett lite grövre material för dränering, makadambädd för husgrund och mindre utfyllnad
tungt att arbeta med för hand. Vid arbete för hand rekommenderas 16/22. Se ovan.

Sortering 32/63
Kan användas till stenkistor och fördröjningsmagasin.

Sortering 90/150
Större krossat sten till gabionburar eller erosionsskydd i slänter. Kan även användas som dekorsten i vissa sammanhang.

Sortering 0/90, 0/150
Passar som förstärkning/underbyggnad av vägkropp samt större utfyllningar.

 

 

Här kan du enkelt räkna ut mängd och vikt på valt material.

Trädgårdssäsongen är runt hörnet

Det lönar sig att vara noggrann med trädgårdsprojekten. Planering är A och O – oavsett om du ska anlägga en uppfart, bygga ett trädäck, mura en trädgårdsmur eller något annat. Gör ett grundligt underarbete med rätt material så blir resultatet garanterat både snyggare och mer hållbart. Klicka här för att läsa mer.

Kållereds historia

Här kan du läsa mer om Kålleredstäkten och hur det hela började en gång i tiden.

Sagberget förser berg till västkustbanan
Täktens historia sträcker sig tillbaka till 1920-talet då västkustbanan skulle få en ny sträckning. Tidigare gick den längs Sagsjöns västra kant men nu bestämde man att den skulle dras rakt över sjön på en tryckbank av berg. Tillgången till berg var inget problem då Sagberget låg vid sjöns norra strand, och där kunde man bryta berg av god kvalité. Järnvägen passerade alldeles intill, och det var enkelt att transportera ner det utbrutna berget till arbetsplatsen. Byggtiden var 1922-23, och när järnvägen var klar lämnades stenbrottet i berget som det var.

Återupptog brytning i slutet av 1930-talet
Därefter låg verksamheten i träda under många år, fram till slutet av 30-talet. Då reste en av sönerna till familjen Assarsson som drev Skånska makadams bergtäkt i Åstorp till Göteborgsområdet för att undersöka förutsättningarna för att öppna en bergtäkt där. Som historien beskriver det hittade han ingen lämplig plats utan vände hemåt igen. När han åkte söderut på dåvarande riksvägen råkade han få syn på det nedlagda sidouttaget, svängde in och såg potentialen i platsen.

1938 tecknade han ett avtal om makadamleveranser och rättighet att ansluta ett sidospår från täktens område direkt ut på västkustbanan. 1939 startade man upp brytningen igen i det nystartade bolaget Makadambolaget. Sedan drevs bolaget i privat regi fram till 1971 då AB Cementa köpte upp det. Två år senare, 1973, bildades SABEMA som med åren kom att bli synonymt med täkten.

Uppstarten
Verksamheten startade i mindre skala, men redan under 40-talet var man uppe i leveranser till byggindustrin på över 100 000 ton per år. De första åren skedde brytningen mestadels med handkraft och den avlönade arbetsstyrkan var avsevärd.

Verksamheten växer
Med tiden utökades verksamheten och under första halvan av 60-talet byggdes den stora förkrossanläggningen som kommit bli ett landmärke för täkten genom åren sedan dess. Vid denna tiden var den årliga produktionen uppe i över 1 miljon ton årligen. Då utökades också verksamheten först med Vikans kross på Hisingen, och något senare med täkten i Tagene. Dessa båda anläggningar såldes senare av till Skanska och NCC, och man återgick till att huvudsakligen koncentrera verksamheten till Kållered.

Nutid
Även idag är ett av täktens adelsmärken järnvägsspåret som går i på området och fortsatt är i drift. Det gör att täkten är en av endast tre aktiva täkter i södra Sverige som medger den typen av direktleverans på järnvägsvagnar. Leveransområdet för järnvägsballast från täkten är i och med det i stort sett hela västra Götaland och Halland. Totalt levereras ut ca 1 miljon ton årligen.

Inom området finns idag två asfaltsverk och en betongfabrik. Det gör att man får en effektiv materialhantering och kan hålla nere transportbehovet för stenmaterialet till ett minimum innan det blandas in i betong och asfalt för leverans ut till slutkunder. All fast utrustning i täkten drivs idag med el och genom det kan koldioxidutsläppen hållas låga. En annan styrka med täkten är dess närhet till Mölndal, Kungsbacka och Göteborg som är de huvudsakliga avsättningsområdena för materialet från täkten. Det tillsammans med att  täkten ligger i direkt anslutning till E6 gör kan trafiken från täkten snabbt komma ut på huvudvägar och nå byggplatserna med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Verksamheten inom området sysselsätter idag ca 2-300 personer vilket gör den till en av Mölndals större arbetsplatser.

Framtid
Målet för verksamheten i täkten i framtiden är att erbjuda ett fullt sortiment av alla typer av stenmaterial till privatkunder, byggindustrin och infrastrukturprojekt. Det skall produceras, vidareförädlas och levereras med hållbarheten i fokus. Återvinning av bergmaterial, asfalt och betong kommer vara en naturlig del för att minska förbrukningen av nyproducerat material . Ett annat område som vi jobbar aktivt med är den biologiska mångfalden där vi i samarbete med andra aktörer målinriktat jobbar med projekt för att utveckla och förbättra förutsättningarna för flora och fauna i vårt närområde. Vi jobbar också kontinuerligt med effektiva och kundanpassade lösningar. Med Swerock som leverantör blir byggandet lite enklare.
Här kan du läsa en rapport från 2016 , en rapport från 2017 och här kan du läsa om uppföljning och utvärdering av projekt Sagsjön.

För grannar

Här kan du finna information rörande verksamheten i täkten som kan vara av intresse för dig som närboende. Hittar du inte den information du söker eller har andra frågor eller funderingar är du självklart välkommen att kontakta oss.

När spränger vi och varför?

Ordinarie sprängning
För att bryta råvaran till det färdiga stenmaterialet som produceras i täkten behöver vi spränga inom området. Det gör vi sedan lång tid tillbaka med en fast sprängtid på onsdagar kl 13:00. Sprängningen föregås alltid av en sprängsignal fem minuter i förväg.

Beroende på behovet av olika råvarukvalitéer kan vi ibland behöva spränga flera salvor vid samma tillfälle (oftast då två stycken), och då skjuts de med någon/några minuters mellanrum direkt efter varandra.

Reservtid för sprängning
Vid enstaka tillfällen kan det även finnas behov av att spränga vid annat tillfälle under veckan, och av den anledningen har vi en reservtid på torsdagar klockan 13:00. Ett sådant skäl skulle kunna vara att vi för att täcka råvarubehov till produktionen och onsdagen är en ”röd” dag behöver spränga. Ett annat skäl är om det av tekniska skäl inte går att spränga på ordinarie tid, men salvan redan är laddad, så nyttjar vi reservtiden till att spränga denna.

Sms inför sprängning
För att förbättra och utveckla informationen till dig som närboende inför sprängning ges du möjlighet att from juni månad få information via sms. Önskar du få information inför sprängtillfälle så kontaktar du oss per mail till platsledninggbg@swerock.se eller skickar ett sms till 0725-33 56 80.

Lämna namn, adress och mobilnummer samt om du önskar meddelande vid samtliga sprängningar eller enbart då vi utnyttjar reservtiden. Vi lägger upp ditt mobilnummer i en kontaktlista där vi kontaktar dig via sms inför kommande sprängning.

Grundvatten
Som ett led i vårt kontrollprogram så följer vi kontinuerligt grundvattennivåerna runt täktens närområde för att följa upp så dessa inte påverkas av vår verksamhet. Detta gör vi i femton olika mätpunkter, och en redovisning av utfallet hittar du i det här dokumentet. För att kunna relatera resultatet från mätningarna till något har vi valt att lägga med en referenskurva som baserar sig på andra relevanta mätningar som SGU (Statens Geologiska Undersökning) gör i vårt närområde. Det vi kan konstatera hittills från dessa mätningar är att nivåerna i de olika mätpunkterna varierar med årstiderna på samma sätt som SGU’s kurva varierar och vi ser heller ingen långsiktig tendens till en avsänkning generellt runt täkten så grundvattennivåerna är konstanta i täktens närområde.

Kontakta oss
Har du frågor eller synpunkter kring verksamheten får du gärna höra av dig till oss via epost platsledninggbg@swerock.se eller via telefon till:

Arbetschef Niklas Osvaldsson 0708-48 76 81
Kundtjänst 031-86 77 00

Dokument relaterade till Kållered

Samrådsunderlag - Kållered ändringstillstånd:
Samrådsunderlag inkl bilagor

 

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.