Ny bro blir pilotprojekt för ECO-Betong med extra hög inblandning av Merit

För första gången har Swerock och Peab gjutit en vägbro med betong, där cementen till 50 procent har ersatts av Merit, en slaggprodukt från stålindustrin. Det har krävt noggranna tester och innebär en kraftig minskning av koldioxidutsläpp.

Mellan Huseby och Marklanda i Småland byggs riksväg 23 just nu om till en mer säker och framkomlig väg. En stor del av projektet är den bro som gjöts i början av mars. Totalt har 352 kubikmeter specialblandad ECO-Betong levererats från Swerocks fabrik i Växjö.

Det är första gången Peab använder betong till en vägbro där hela 50 procent av cementen har ersatts med Merit. Cementen står vanligtvis för 90 procent av betongens klimatpåverkan och därför minskar utsläppen av CO2 radikalt när den ersätts med ett alternativ.

- Det är ungefär halva klimatbelastningen jämfört med klassisk brobetong, säger Martin Laninge, utvecklingschef på Peab Anläggning.

Eftersom att det är första gången Peab använder denna typ av betong med så hög inblandning till en vägbro har man gjort omfattande tester, både i laboratorium och på plats vid bron.

 - Testerna har gått bra och visar på en god beständighet och bättre hållfasthet än traditionell betong. Det är en förutsättning att testerna blir lyckade för att man ska våga använda en sån här betong i skarpt läge, säger Martin Laninge, utvecklingschef på Peab Anläggning.

 En viktig del som undersökts är tryckhållsfastutvecklingen som testats vid olika tidpunkter. Det är viktigt att ha kännedom om hur den växer till, bland annat för att välja lämpliga insatser under tiden betongen härdar och för att veta när den når upp till en bestämd hållfasthet.

Det har även gjorts analyser av kloridmigrationskoefficienter. Dessa visar att motståndet mot kloridinträngning i betongen är högt. Den är högre än motsvarande betong där traditionella bindemedel (cement) används. Det gör att betongen når en beständighet där livslängden för konstruktionen blir minst lika god som med traditionella betonglösningar. 

- Det har varit ett intressant projekt med ett bra samarbete mellan entreprenören Peab, Swerock som leverantör samt Trafikverket som beställare där vi tillsammans har sett till att det fungerar, säger Staffan Carlström, teknikchef på Swerock.

Joakim Nielsen processtekniker på Swerock, var med vid brogjutningen för att ta prover på betongen. Där mättes konsistensen och lufthalten.

- En bro ska klara av både vägsalter samt varma och kalla dagar, då krävs det att betongen håller det vi lovar. Vi minskar utsläppen av koldioxid enormt genom att gjuta med den här betongen, säger han.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.