Myndighet kvalitetssäkrar tester på Swerocks laboratorium

Ett av Sveriges mest moderna betonglaboratorium i Danderyd har blivit ackrediterat av Swedac. Swerocks verksamhet är i full gång med högkvalitativa kontroller samt forskning kring framtidens betong.

I april invigdes det 700 kvadratmeter stora laboratoriet där Swerock genomför tester och analyser både av betong och den ballast som används i betongtillverkning. Myndigheten Swedac har genomfört en noggrann granskning av verksamheten och har nyligen bekräftat att Swerocks laboratorium är ackrediterat enligt ISO 17025.

- Swedac kontrollerar att vi utför metoderna på ett korrekt sätt enligt aktuell standard samt att vi använder oss av kalibrerad utrustning. De går också genom vårt ledningssystem och tillser att det uppfyller kraven samt att de tillämpas av personalen, säger Lars Jansson, laboratoriechef på Swerock.

Laboratoriet har blivit ackrediterat för fyra olika metodstandarder, som beskriver hur processen med testningen ska gå till. Därmed säkerställs att testerna genomförs enligt en vetenskaplig metod. Exempelvis finns det specificerat vilken utrustning som ska användas och vilken noggrannhet mätutrustningen ska ha när man testar tryckhållfastheten på betong.

På sikt kommer laboratoriet att ackreditera sig för fler metoder och därmed bredda kompetensen, beroende på vad som efterfrågas av kunderna.

- Laboratoriet möjliggör dessutom en utökad satsning på forskning och utveckling för att hitta hållbara lösningar för framtidens betong, säger Staffan Carlström, utvecklingschef på Swerock.

Totalt fem personer arbetar i Danderyd med provanalyser, forskning och utveckling. Laboratoriet tar redan i dag emot prover från ett flertal verksamheter inom Swerock. Tack vare det strategiska läget i Stockholm finns det också möjlighet att ge service till externa aktörer från hela landet.

- Det är viktigt för verksamheterna att ha kontroll på produkternas egenskaper och kvalitet. Det är också ett krav från många av våra beställare att undersökningarna av betong ska ske på ett ackrediterat laboratorium, där Swedac gör en oberoende tredjepartsgranskning. För våra kunder är det en trygghet att kunna lämna in prover och få ett korrekt resultat, säger Lars Jansson.

Swerock tillsammans med Peab Asfalt har sedan tidigare sex ackrediterade laboratorium, från Helsingborg i söder till Boden i norr.

Fakta: Ackrediteringen
Swerocks laboratorium i Danderyd är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025:2018 och för fyra olika standarder (testmetoder). Ackrediteringen är ett intyg på att laboratoriet har rätt kompetens och utrustning för att uppfylla alla krav.

  1. Prova tryckhållfastheten på betong.
  2. Göra frysprover på betong.
  3. Analysera kornstorleksfördelningen på de ballastmaterial som används i betongtillverkningen.
  4. Analysera alkalisilika reaktioner i ballast och betong (en kemisk reaktion mellan kisel och syre).

Utveckling med hållbarhet som drivkraft

Inom Swerock satsar vi stora resurser på utveckling och vi medverkar i en mängd forskningsprojekt. Den främsta drivkraften är att hitta hållbara lösningar för framtidens byggande.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.