Messingen, Upplands Väsby

Arbetet omfattar marksanering inför bostadsbyggande. Swerock har tillhandahållit lösningar för mottagning av MKM-material, IFA-material samt PCB-förorenad jord klassade som farligt avfall i sådana halter att det krävs destruktion. Massor klassade som MKM samt IFA har transporterats till Swerocks egen mottagningsanläggning. PCB-förorenad jord har dels transporterats till godkänd anläggning i Sverige, men även med tåg till godkänd anläggning i Tyskland. Genom att arbeta med tågtransporter underlättades även produktionsplaneringen i saneringsarbetet.

Byggtid
2016
Kund
Peab Anläggning AB

Dela det här på: