Sanering Krokslätt, Göteborg

Arbetet omfattar saneringsentreprenad av en gammal industrifastighet. Från 1940-talet och framåt har olika verksamheter bedrivits, bland annat bryggeri, väveri, mindre bensinstation, verkstäder mm. Saneringen omfattar teknisk schakt som behövs för grundläggning av parkeringsgarage och byggnation. Saneringen och teknisk schakt sammanfaller väl vilket medför att de förorenade massorna har och kommer att behöva schaktas ur och omhändertas externt. Saneringen kommer att genomföras i etapper parallellt med byggnationen.

Byggtid
2015-2017
Kund
JM, Skanska och Södra Centrum Krokslätt HB

Dela det här på: