Med tunga transporter följer ett tungt ansvar

Ansvarsfulla transporter utförs med hänsyn till trafiksäkerhet, klimatpåverkan och arbetsmiljö. Det är andemeningen bakom Fair Transport, ett initiativ som ska främja sund konkurrens i branschen. Nu höjs ribban för att få ansluta sig genom krav på redovisning och ständiga förbättringar, något som bl a Swerock har efterfrågat. Det kommer att höja värdet för alla parter.

Hållbara transporter sker i sund konkurrens

Fair Transport är ett initiativ från Sveriges Åkeriföretag som ska främja sund konkurrens i branschen. I begreppet ligger att transporter ska utföras på ett ansvarsfullt sätt vad gäller trafiksäkerhet, klimatpåverkan och arbetsmiljö. Målet är en ökad medvetenhet om branschens villkor hos kunder, politiker, myndigheter och allmänhet. I en prispressad bransch minskar lönsamhet och förtroende, och låg status gör det svårare att rekrytera. I en sund bransch känner medarbetarna yrkesstolthet, transportföretagen tar ansvar och kunderna är beredda att betala vad det faktiskt kostar.

Krav och uppföljning skapar trovärdighet

Inom Swerocks transportverksamhet läggs stor vikt vid de här frågorna. För två år sedan tog företaget ställning genom att ansluta sig till Fair Transport. Samtidigt lyftes frågan om hur konceptet skulle vidareutvecklas. Swerock var ett av de företag som ville höja ribban för att få ansluta sig. Hållbarhetsstrateg Karin Bergkvist är positiv till de förändringar som nu görs:

- Med tunga transporter följer ett tungt ansvar, och det vill vi ta. Fair Transport är ett fantastiskt initiativ. Samtidigt framförde vi redan från början att det måste kopplas till någon form av krav och uppföljning för att skapa trovärdighet. Köparna ska kunna känna sig trygga i att vår prestation kontrolleras, och vi måste få konkurrensfördelar av att nå goda resultat. Nu tas ett stort steg i rätt riktning som kommer att höja värdet för alla parter.

Lättare att välja rätt transportör

Förändringarna innebär att det ställs krav på rapportering och ständiga förbättringar från anslutna företag. En första kontroll av uppgifterna görs vid ansökan och sedan följer en årlig revision. Avtal skrivs också med en tredjepartsrevisor. Detta ska hjälpa ansvarsfulla köpare att välja rätt transportör och stärka seriösa transportföretag i en hård och inte alltid sund konkurrens. Lars Åremark ansvarar för Swerocks transportverksamhet i Region Syd, med både egna chaufförer och anslutna åkerier:

- Det finns de som lockas att ta genvägar för att få ett uppdrag eller öka lönsamheten, men vi vill inte vara med i det spelet. Det händer att vi tackar nej till jobb där inte rätt förutsättningar ges, eller att vi avslutar kontrakt med åkerier trots resursbrist. Genom anslutningen till Fair Transport signalerar vi detta ännu tydligare till kunder, samarbetspartners och anställda.

Läs mer om Fair Transport, eller om Swerocks erbjudanden inom Transport & Maskin.

Dela det här på: